snímek vytištěné metodiky

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu


je ke stažení zdarma po vyplnění minidotazníku, který nám pomáhá zjistit, kdo projevuje o problematiku zájem. Na emailovou adresu Vám s odstupem času odešleme krátký formulář na sběr zpětné vazby k metodice.

Městský systém hospodaření s dešťovou vodou a s ním související prvky modré a zelené infrastruktury pozitivně ovlivňují městské prostředí a jeho mikroklima, odlehčují stokové síti a zlepšují kvalitu života obyvatel. Vytvářejí příjemné místo k pobytu a dávají životní prostor rostlinám a živočichům.

Metodika je určena starostům a politickým reprezentantům českých měst i dalším zájemcům převážně z řad městské samosprávy, kterým by měla poskytnout stručný, ale zároveň komplexní úvod do problematiky. Zaměřuje se na realizace na městem vlastněných pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích.

Prosíme, vložte emailovou adresu, ať vám můžeme za nějaký čas zaslat dotazník pro zpětnou vazbu.
Vyberte alespoň jednu pozici.
Vyberte váš okres
Zadejte platné telefonní číslo

Za podpory:

Zpracoval: